إعلان النتائج الأولية لمسابقة التوظيف لرتبة استاذ بحث قسم "ب" لسنة 2022

 

Contact

Correspondances adressées à la Direction :

Collaborations, visites et/ ou stages :

 

  • Tel: +213 (31) 77.50.37/39
  • Fax: +213 (31) 77.50.36
  • Adresse: Centre de Recherche en Biotechnologie Ali Mendjli Nouvelle Ville
    UV 03 BP E73 Constantine